آسمان هشتم

خیابان شمس‌آبادی (روبروی کوچه کازرونی) پلاک ۱۸۴ ساختمان برگ سبز ۱۸۴، طبقه اول واحد شمالی