ارزیابی رضایت مشتریان(اسپانسرها)

در مورد سوالات نظرسنجی لطفا بعد از انتخاب گزینه مورد نظر برای هر سوال، با توجه به اهمیت هر سوال از نظر خودتان، در قسمت “وزن سوال را وارد کنید” یک نمره از 1 (کمترین اهمیت) تا 5 (بیشترین اهمیت) را وارد کنید.”

برای مشاهده نظرسنجی لطفا کد دسترسی خود را وارد کنید