اسپانسرهای باشگاه فولاد مبارکه سپاهان

ردیفنام شرکت اسپانسر زمینه فعالیت نام مدیرعامل شماره تماس فضاهای مورد توافق مدت قرارداد مبلغ قرارداد (تومان) ملاحظات
1شرکت فولاد مبارکه اصفهان صنعتیدکترطیب نیا 031-33327328 روی پیراهن تیم های ورزشی یکسالمبلغ قراردا بر اساس توافق 6 ماهه اول سال درج گردیده است
2چشمه ناز تولید آب معدنی دکتر ایزدی 09130000089 سرشانه تیم فوتبال یک فصل با افزایش مبلغ به 1.6 میلیارد تومان تبلیغ به مدت نیم فصل در پشت پیراهن درج شد.
3چشمه ناز تولید آب معدنی دکتر ایزدی 09130000089 استیج معارفه تیم فوتبال یک برنامه -------------
4چشمه ناز تولید آب معدنی دکتر ایزدی 09130000089 روی کیک های سپاهانی یک هفته (هفته سپاهان) تهیه 51 عدد کیک